laura pedró i xaus

Sempre he tingut curiositat pel comportament humà, sobretot per descobrir-ne el fonament. I amb els anys he confirmat que és a l’orígen on es generen els conflictes interns que no ens permeten viure amb plenitud.

Conflictes que sovint tenen a veure amb les pròpies experiències viscudes o amb la percepció o perspectiva que en tenim.

Això provoca que, inconscientment, ens quedem anclats en moments passats i vivim el present amb patiment, limitant els nostres recursos i talents.