calendari *constel·lacions familiars*

PROPERS TALLERS 2018:

  • Febrer:    divendres 16, de 10:30h a 13h

  • Febrer:    dimarts 27, de 18h a 20:30h

  • Abril:       dissabte 7, de 17:30h a 20:30h

  • Maig:       diumenge 13, de 10:30h a 13:30h

  • Juny:       dissabte 16, de 17:30h a 20:30h

  • Juliol:      dimecres 25, de 16:30 a 19:30h

Constel·lacions familiars i sistèmiques

Una constel·lació familiar ens brinda la possibilitat de veure allò que no som capaços de veure a la nostra vida, aportant comprensions que ens faciliten el camí cap a la solució.

Pot constel·lar qualsevol persona que es trobi bloquejada en algun àmbit de la seva vida, o que es produeixin repeticions en situacions que costen de comprendre: conflictes de relacions, economia, malalties, hàbits, etc.

També és molt interessant i enriquidor l’assistència als tallers com a participant. S’obtenen comprensions, habilitats i estratègies per a la vida.

Pots venir a constel·lar o només a participar.

  1. Preu constel·lació: 55 € 

  2. Preu participant: 5 €

  3. Lloc: Sangha Yoga – c/Ginesta, 14 – CASTELLDEFELS

  4. Cal fer inscripció prèvia:   649.92.34.03 E.mail:  info@laurapedroxaus.com

Es recomana portar roba còmode i mitjons.