avís legal

avís legal2019-06-21T14:52:07+00:00

Segons allò que estableix la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquesta web:

Titular: Laura Pedró i Xaus
NIF: 46563067G
Email: info@laurapedroxaus.com
Telèfon: 649.923.403

Mitjançant aquest text, la Titular vol que conegui el seu avís legal, que s’entendrà acceptat pel simple fet de connectar-se i navegar per la seva pàgina web.

L’objectiu d’aquesta pàgina web és informar a tothom qui la visiti sobre les diferents tècniques naturals de benestar i creixement personal que ofereix la Titular i facilitar l’accés a la informació sobre els seus serveis.

La Titular no garanteix l’exactitud del material que conté aquest web ni que s’ajusti a qualsevol ús especial. La Titular declina qualsevol responsabilitat sobre els enllaços d’aquesta pàgina, els quals són només a títol informatiu, com també d’aquelles pàgines o enllaços que remetin a la nostra pàgina web.

Ni la Titular ni cap altra part implicada en la creació, producció o subministrament d’aquest web no seran responsables dels danys, costos, imprevistos o pèrdues
que puguin produir-se per accedir-hi o fer-ne ús.

A més a més, la Titular no serà responsable del software malintencionat que pugui infectar el seu ordinador o altres propietats seves degut a l’ús, accés,
o telecàrrega de qualsevol material d’aquest web.

La Titular observa la normativa de protecció de dades i totes les dades que s’obtinguin es tractaran d’acord amb el que estipula la Llei Orgànica 15/99
de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Titular es reserva la possibilitat de fer modificacions tant d’aquest avís legal com de qualsevol altre contingut de la seva pàgina web en qualsevol moment
i sense que calgui informar-ne prèviament.